۱۰ اختراع ایرانی حمایت مالکیت فکری و معنوی می شود

0

ثبت بین‌المللی ۱۰ مخترع و  محقق برتر ایرانی  مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهد گرفت.

به گزارش همایش نیوز، با توجه به اهمیت حقوق مالکیت فکری، کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران هر ماه درخواست‌های ارسالی ثبت اختراع محققان کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در آخرین جلسه این کارگروه ۲۰ درخواست بررسی شد که از این تعداد ۱۰ اختراع برای حمایت تایید شد. علوم پایه، مکانیک، برق و مخابرات، شیمی، محیط زیست و انرژی و کشاورزی برخی از موضوعات این اختراعات هستند.

بر اساس اعلام معاونت علمی، ثبت اختراع فرآیند مهمی است که پژوهشگر و مخترع بعد از آن می‌توانند فناوری تولید شده را تبدیل به محصول و به بازار عرضه کنند، ضمن آنکه می‌توانند با فروش امتیاز بهره‌برداری از اختراع خود از طریق قراردادهای انتقال فناوری به شرکت‌های دیگر، هزینه‌های تحقیقات را جبران کنند.

Comments are closed.