چهارمین همایش مالی اسلامی

0

محورهای همایش
توسعه نهاد های مالی اسلامی

نقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

نقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی

آسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

امکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای نیازهای جامعه

نقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیان
محورهای همایش
برگزار کنندگان: انجمن مالی اسلامی ایران.
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
تاریخ برگزاری همایش: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سایت همایش: ciif.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱۹۵۱۱۸۶۰۱
آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، بالاتر ازاداره پست، پلاک ۱۰، انجمن مالی اسلامی ایران
محل برگزاری: تهران- دانشگاه الزهرا(س)
ایمیل: isu.sm20@yahoo.com

Comments are closed.