ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۴ آذر ماه برگزار می شود 

0

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران به منظور ارتقاء سطح علمی جامعه در ۱۴ آذر ۹۷ برگزار می شود.

دبیر علمی این کنگره در خصوص برگزار آن و ضرورت این موضوع به همایش نیوز گفت: زیست شناسی علم شناخت حیات است، زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود.

 روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند. توسعه پایدار، زیست شناسی پایدار و مفاهیمی از این دست ، حفاظت از محیط‌زیست را با تغییر رویکرد نسبت به طبیعت مورد نظر قرار می‌دهند، ولی آنچه امروزه در محیط ساخته شده به دست انسان معتقد به مفهوم پایداری متجلی می‌شود، نوعی برخورد گسسته از طبیعت است که تنها به حفظ آن جهت بهره‌برداری نسل‌های آینده توجه می‌کند.

اگر شناخت اصولی زیست شناسی و توسعه پایدار شامل گستره‌ای وسیع از روش‌های ابتدائی تا پیچیده‌ترین فن‌آوری‌های روز می‌باشد، اما مسأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی عموم بهره‌برداران همواره به عنوان شاخصه‌ای کلیدی در این حوزه مطرح است.

انجمن حمایت از طبیعت ایران در اجرای رسالت خود و به منظور ارتقاء سطح علمی جامعه اقدام به برگزاری ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  نموده است. امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای ترویج علوم توسعه پایدار در علوم طبیعی و زیست شناسی ایجاد نمود.

وی محورهای کنگره را گسترده اعلام کرد و گفت محورهای گسترده به عدم محدودیت دانش کمک می کند و باعث می شود تا متخصصان بسیاری به این زمینه گرایش پیدا کرده و فعالیت علمی داشته باشند. 

محورهای کنگره عبارتند از:

   زیست شناسی

–  علوم گیاهی

–  علوم جانوری

–  علوم سلولی و مولکولی

– علوم دریایی و اقیانوسی

–  میکروبیولوژی

–  بیوتکنولوژی

–  بیوفیزیک

–  بیوشیمی

–  ژنتیک
–  زیست شناسی وتوسعه پایدار

   علوم طبیعی

–  زمین شناسی و علوم خاک

– کشاورزی و منابع طبیعی

– جنگل و مرتع

–  محیط زیست و پدافند زیستی

– علوم طبیعی و توسعه پایدار

و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی

Comments are closed.