همایش آثار تحریم بر تجارت نفت خام برگزار می‌شود

0

همایش آثار تحریم بر تجارت نفت خام یکم آبان ماه توسط موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش همایش نیوز،به نقل از دانشگاه تهران، موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران باتوجه به در پیش بودن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران همایش «آثار تحریم بر تجارت نفت خام» را با حضور سخنرانانی از دانشگاه تهران، وزارت نفت و بانک مرکزی برگزار می‌کند.

قراردادهای فروش نفت خام و بازگشت تحریم‌های نفت خام ایران، تحریم نفت خام و اثرات آن بر حمل و نقل بیمه، تحریم‌های بانکی و تجارت نفت خام، مشروعیت تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی از محورهای این گردهم آیی علمی است.

Comments are closed.