کنفرانس بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی آفریقا در سیدنی

0

سیدنی در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۱۹ میزبان بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی آفریقا خواهد بود

به گزارش همایش نیوز، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی آفریقا با هدف نزدیکی تفکر و اندیشه فلسفی متفکران و تبادل اندیشه با آنها در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس ، بدون ترتیب اولویت عبارتند  از: فلسفه آفریقا،  معیارهای فلسفه آفریقا،    روش های فلسفه آفریقا،   فلسفه جنوب صحرای آفریقا،     اعتقادات مذهبی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا،     مفهوم خدا و زمان در فلسفه آفریقا،  فلسفه مدرن آفریقا     و عصر جدید و … است.

پژوهشگران می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

Comments are closed.