ارتباط با ما

مدیران و کارشناسان ما در دفتر مرکزی آمادۀ پاسخگویی به پرسش ها و در خواست ها ، دریافت انتقادات و پیشنهادات  شما می باشند.
جهت ارتباط با بخش مورد نظر می توانید به روش های ذیل اقدام نمایید:

تلفن :۲۸۴۲۱۴۰۴-۰۲۱

ایمیل :hamayeshnewss@gmail.com