کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی برگزار می شود

0

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

به گزارش همایش نیوز،  بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:

پوزیتیویسم منطقی

ریشه‌های پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربه

اصول پوزیتیویسم منطقی: شکاف تحلیلی / نظریه، معنی شناسی، تایید

فلسفه علم: توضیح، وحدت علم، تقلیل تئوری

منتقدان: کوین، هانسون، پوپر، کوهن، پوتنام

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس
https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM?step=۲ در این  کنفرانسمشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM مراجعه گردد.

Comments are closed.