یافته های جدید علم شیمی انگیزه برگزاری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

0

دامنه تغییرات علمی حوزه های نوین پژوهشی را در عرصه علمی ایجاد کرده است.

به گزارش همایش نیوز، دکتر سید سعید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در خصوص ضرورت برگزاری همایش در زمینه پژوهش های نوین به خبرنگار همایش نیوز گفت: امروزه، سرعت تحولات و پیشرفت در حوزه های متنوع علم و فناوری بیش از پیش شده است و از آنجایی که علوم شیمی و مهندسی شیمی در زمره دانش های زیرساختی بشمار میروند باید به نوآوری های این عرصه توجه داشت.
دبیر علمی همایش درباره تغییرات این دانش زیر ساختی گفت: دامنه این تغییرات بحدی بوده که شاهد پدیدار شدن حوزه های نوین پژوهشی در این عرصه هستیم. ظهور دستاوردها، روشها، تکنیکها و سایر ابعاد فناوری در حوزه های بین رشته ای نیز به نوبه خود در این امر مهم تاثیرات شگرفی بر جای گذاشته است.
وی هدف از برگزاری این همایش را آشنا نمودن دانشمندان، محققین و دانشجویان فعال در عرصه شیمی و مهندسی شیمی، و همچنین توانمند سازی آنها به منظور حضور مثمر ثمر در عرصه پژوهش اعلام کرد و گفت: تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال کشوردر این همایش حضور دارند و به داوری مقالات می پردازند و با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری در این راستا فعالیت میکنند.

دبیرعلمی همایش در پایان از پروفسور حمید گرمابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان رییس شورای سیاست گذاری نام برد و از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت کرد با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند.

لازم به ذکر است پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی ومهندسی شیمی، توسط دانشگاه غیر انتفاعی نیکان و با همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی و دانشگاههای معتبر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.
وب سایت کنفرانس: www.ircce.ir

 

Comments are closed.